خودورهای سواری

14شهریور
سهم سواری‌ها؛ ۱۴ درصد آلایندگی ذرات معلق

سهم سواری‌ها؛ ۱۴ درصد آلایندگی ذرات معلق

دانستنی آنلاین: خودروهای سواری شهر تهران از چهار طریق موجب تولید و انتشار ذرات معلق در هوای شهر تهران می‌شوند و بر اساس سهم‌بندی منابع آلاینده شهر تهران، خودروهای سواری به‌تنهایی سهم ۱۴ درصدی در تولید ذرات معلق در شهر تهران دارند. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، در نیمه اول دهه ۸۰ مونوکسیدکربن مهم‌ترین […]

فرم جستجو