خودروهای تصادفی

03آبان
پلیس هشدار داد: پیش از خرید خودرو از 2 تکه نبودن بدنه آن اطمینان حاصل کنید

پلیس هشدار داد: پیش از خرید خودرو از 2 تکه نبودن بدنه آن اطمینان حاصل کنید

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا به خریداران خودرو خاطرنشان کرد: پیش از خرید خودرو از 2 تکه نبودن بدنه آن اطمینان حاصل کنید تا با مشکلی در زمان شماره گذاری مواجه نشوید.