خودروهای تجاری

24شهریور
ایران خودرو و بنز دوباره به هم رسیدند

ایران خودرو و بنز دوباره به هم رسیدند

با امضای قرارداد ایران خودرو و مرسدس بنز در قالب ایجاد یک شرکت مشترک، می توان گفت که ایران خودرو و بنز دوباره به هم رسیدند. قرار داد خودروهای تجاری که امروز امضا شد شامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری است.

فرم جستجو