جمعیت فعال

نرخ بیکاری به ٩,٢ درصد رسید

نرخ بیکاری به ٩,٢ درصد رسید

بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٩) ، ٠.۴ درصد کاهش یافته است. به گزارش دانستنی انلاین ، در سال ١۴٠٠، به میزان ۴٠,٩ […]