بهروز بهروزی

مدیر مسئول روزنامه اعتمادبا اکثریت آراء مجرم شناخته شد

مدیر مسئول روزنامه اعتمادبا اکثریت آراء مجرم شناخته شد

دانستنی آنلاین: هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد را با اکثریت آراء مجرم شناخته است. به گزارش دانستنی آنلاین؛ اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اتهام‌های آقای بهروز بهروزی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد نشر اکاذیب و تخلف از مفاد بند ۴ مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت ملی موضوع […]