ابطال

یک حکم انتصاب دیگر رئیس جمهور ابطال شد

یک حکم انتصاب دیگر رئیس جمهور ابطال شد

دانستنی آنلاین: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری حکم انتصابی مربوط به  رئیس سازمان نظام‌ روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که رئیس جمهور صادر کرده بود را  ابطال کرد.