آلرژی زا

سوسک خانگی و راه های مبارزه با آن

سوسک خانگی و راه های مبارزه با آن

برای مبارزه با سوسک ها در نظر داشته باشید که ( سوسک ها ) برای ادامه زندگی نیازمند آب ، غذا و پناهگاه هستند. می توان …

پارچه های سازگار با پوست شما

پارچه های سازگار با پوست شما

به‌طور کلی انواع و اقسام پارچه از مواد مختلفی تهیه می شوند، این مواد عبارتند از: اجزای حیوانات، گیاهان، ترکیبات غیر آلی و معدنی و مواد مصنَوعی. در گذشته اکثر پارچه‌ها از مواد طبیعی (گیاه، حیوان، ماده معدنی) تهیه می شدند اما در قرن بیستم مواد مصنوعی که بیشتر منشأ نفتی دارند جایگزین مواد طبیعی […]