Corporate Social Responsibility

مفهوم واقعی مسئولیت اجتماعی چیست؟

مفهوم واقعی مسئولیت اجتماعی چیست؟

به گزارش دانستنی آنلاین، بسیاری از شرکت‌ها و صاحبین کسب و کار در جهان، بخشی از درآمدشان را به پروژه‌هایی با وضوع مسئولیت اجتماعی اختصاص می‌دهند. اما شاید برای شما این سوال مطرح شود که مسئولیت اجتماعی چیست و چه منفعتی برای جامعه و صاحب کسب و کار دارد؟ در حقیقت شرکت‌ها با این روش […]

مسئولیت اجتماعی و نقش پدرانه بنگاه‌های اقتصادی در کاهش فقر

مسئولیت اجتماعی و نقش پدرانه بنگاه‌های اقتصادی در کاهش فقر

دانستنی آنلاین: در اواسط قرن بیستم، در آمریکا عنوان «مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی»  (Corporate Social Responsibility) توسط متفکرین و متخصصین مدیریت کسب و کار مطرح شد. در دهه‌های اخیر با افزایش توجه به اثرگذاری سازمان‌ها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست»‌،  CSR به یکی از کلیدواژه‌های پرکاربرد حوزه […]