کاهش فقر

منشور مسئولیت اجتماعی بانک سپه

منشور مسئولیت اجتماعی بانک سپه

دانستنی آنلاین: سازمان‌ها، نهاد‌ها و بنگاه‌هایی تجاری دولتی و غیر دولتی در راستای عمل به «مسئولیت اجتماعی» خود خط مشی یا منشوری را تعریف کرده‌اند. برخی از این مراکز، سیاست‌های کاری و سازمانی خود را بر اساس این خط مشی انتخاب و اجرا می کنند. اما در برخی دیگر، عمل به مسئولیت اجتماعی در حد شعار باقی […]

مسئولیت اجتماعی و نقش پدرانه بنگاه‌های اقتصادی در کاهش فقر

مسئولیت اجتماعی و نقش پدرانه بنگاه‌های اقتصادی در کاهش فقر

دانستنی آنلاین: در اواسط قرن بیستم، در آمریکا عنوان «مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی»  (Corporate Social Responsibility) توسط متفکرین و متخصصین مدیریت کسب و کار مطرح شد. در دهه‌های اخیر با افزایش توجه به اثرگذاری سازمان‌ها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست»‌،  CSR به یکی از کلیدواژه‌های پرکاربرد حوزه […]