مهدی عسگری با اشاره به دلایل اصلی تورم تاکید کرد: تورم فعلی کشور حاصل عوامل متعددی از جمله سیستم بانکی و ارزی کشور است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید مردم و سطح رفاه خانوار می گردد.

ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم

ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم

دانستنی آنلاین: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد، شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد. به گزارش دانستنی آنلاین: نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در […]