مهدی اسماعیلی

حضور پر رنگ کارگردان اولی ها در جشنواره فجر

حضور پر رنگ کارگردان اولی ها در جشنواره فجر

دانستنی آنلاین: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص جشنواره فیلم فجر گفت: در این دوره شاهد حضور پررنگ کارگردان اولی ها هستم.

کتاب استاندارد جوشکاری خطوط لوله و تأسیسات
در نوشهر رونمایی شد؛

کتاب استاندارد جوشکاری خطوط لوله و تأسیسات

این کتاب در سال جاری با تدوین و ترجمه مهدی اسمعیلی انارستانی و هژیر حیاتی دهلقی ویراستار و همچنین ویراستاری علمی علی نورزاد با همراهی انتشارات مهدوخت تهران به چاپ رسیده است.