مصطفی پاکدل‌نژاد

درآمدی بر مطالعات اجتماعی پروژه‌های عمرانی در ایران
معرفی کتاب

درآمدی بر مطالعات اجتماعی پروژه‌های عمرانی در ایران

دانستنی آنلاین: نگارش کتاب «درآمدی بر مطالعات اجتماعی پروژه‌های عمرانی در ایران» به پایان رسید. به گزارش دانستنی آنلاین؛ نگارش کتاب «درآمدی بر مطالعات اجتماعی پروژه‌های عمرانی در ایران» به کوشش سیدهاشم میرصانع به پایان رسید و توسط انتشارات فرهنگ و تمدن در مرحله اخذ مجوز چاپ قرار گرفت. در تبیین این کتاب آمده است: […]