محمدی فلاح روز سه شنبه در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق توانمندسازی مادران در ایجاد رابطه دلبسته ایمن با کودک عنوان کرد و گفت:

۳۰۹ نفر از مادران باردار، تحت پوشش طرح همیار مادر و کودک بهزیستی استان البرز

۳۰۹ نفر از مادران باردار، تحت پوشش طرح همیار مادر و کودک بهزیستی استان البرز

دانستنی آنلاین: در این برنامه تلاش می‌شود نگرش مادران از مادر کامل به مادر کافی تغییر نماید و بتواند سه مقوله مهم دلبستگی یعنی در دسترس بودن، پاسخگو بودن و حساس بودن را در رابطه با کودکش اجرا کند. به گزارش دانستنی آنلاین: وجیهه محمدی فلاح مدیرکل بهزیستی استان البرز در آستانه روز خانواده از […]