رد آمار وزیر بهداشت

23مرداد
سازمان هواپیمایی کشوری، آمار نمکی را رد کرد

سازمان هواپیمایی کشوری، آمار نمکی را رد کرد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با رد آمار وزیر بهداشت در خصوص میزان پروازهای ورودی به مشهد مقدس گفت: در زمان ۸ روز مورد اشاره وزیر بهداشت ۴۴۶ پرواز داخلی و بین‌المللی به مشهد انجام شده است. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین،  سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با رد آمار وزیر بهداشت در خصوص میزان پروازهای ورودی به […]

فرم جستجو