رده بندی کیفی

04خرداد
جدیدترین رده بندی کیفی خودروهای داخلی سواری

جدیدترین رده بندی کیفی خودروهای داخلی سواری

براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از رده بندی کیفی خودروهای داخلی تولیدی در اسفند ماه سال گذشته، در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتراز ۲۵ میلیون تومان تمام خودروهای گروه شامل سایپا در پایین ترین سطح کیفی ممکن قرار داشته اند

فرم جستجو