رباخواران_سنتی

18اسفند
از رباخواران سنتی تا بانکداری مدرن + موشن گرافیک

از رباخواران سنتی تا بانکداری مدرن + موشن گرافیک

بشر در طول تاریخ و در مسیر طمع مذموم وجود خویش، رباخواری اولیه را پشت سر گذاشته و با سازوکارهای پیچیده، بانک را ایجاد کرده است.در این نوشتار ، سیر تاریخی به وجود آمدن ربا و رباخواری در بین انسان ها و تبدیل آن به بانکداری مدرن امروزی ، در یک موشن گرافیک زیبا بررسی شده است.

فرم جستجو