رای اعتماد هیات وزیران

14مهر
علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی شد

علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی شد

با پیشنهاد احسان خاندوزی و رای اعتماد هیات وزیران، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی شد. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، امروز در جلسه هیئت دولت با با پیشنهاد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و رای اعتماد هیات وزیران، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی شد. علی صالح آبادی، دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران […]