رایگان و بدون هزینه

26شهریور
استفاده از کد دستوری برای مشترکان رایگان و بدون هزینه است

استفاده از کد دستوری برای مشترکان رایگان و بدون هزینه است

دانستنی آنلاین:استفاده از کد دستوری برای مشترکان رایگان و بدون هزینه است و در صورتی که ارائه خدمت مبتنی بر کد دستوری به مشترک هزینه داشته باشد، سرویس‌دهنده موظف است قبل از ارائه خدمات نسبت به اعلام هزینه به مشترک و اخذ تاییدیه وی اقدام کند. همچنین در صورت اتصال کانال کد دستوری به سایر […]

فرم جستجو