رایگانی

20اردیبهشت
تعزیرات ناظر مستقیم عرضه قند و شکر و روغن مصوب

تعزیرات ناظر مستقیم عرضه قند و شکر و روغن مصوب

دانستنی آنلاین: سخنگوی سازمان تعزیرات از انجام نظارت بر انبار فروشگاه‌ها و عرضه محموله قند، شکر و روغن اختفا شده به قصد گرانفروشی با حضور گشت مشترک تعزیرات تهران خبر داد. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، سیدیاسر رایگانی افزود: گشت مشترک تعزیرات تهران با همراهی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان […]