راه_های_مقابله

04دی
خرید درمانی چیست؟ و راه های مقابله با آن کدامند؟

خرید درمانی چیست؟ و راه های مقابله با آن کدامند؟

خرید درمانی وسواسی عموماً به حالتی از خرید کردن افراطی گفته می‌شود که دیگر تبدیل به‌نوعی اعتیاد شده باشد و به‌خودی‌خود می‌تواند نشانه‌ای از افسردگی شدید و مشکلات روانی باشد که البته موجب به جا ماندن حجم انبوهی از قرض و بدهی برای فرد معتاد به خرید می‌شود.برای بررسی راه های پیشگیری آن با ما همراه باشید.

فرم جستجو