راه_اندازی

03اسفند
میزان مشارکت بانوان در راه اندازی کسب و کار + اینفوگرافیک

میزان مشارکت بانوان در راه اندازی کسب و کار + اینفوگرافیک

پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۱۸ صاحبان حدود ۴۷% از کسب‌و‌کارها زن هستند یا توسط زنان اداره می‌شوند. این عدد بسیار قابل توجه است با توجه به این که حتی ۴۰ سال پیش زنان صاحب تنها ۵% از کسب‌و‌کارها بودند میزان مشارکت بانوان در راه اندازی کسب و کار را در اینفوگرافیک مشاهده می کنید.

فرم جستجو