راه های رفع عیب کولرخودرو

13تیر
روش های عیب یابی سیستم کولر خودرو و راه های رفع آن

روش های عیب یابی سیستم کولر خودرو و راه های رفع آن

بعضی اوقات متوجه می شویم که کولر اتومبيل ما یا خوب کار نمی کند یا برودت و سرمای کافی به داخل کابین انتقال نمی دهد. در این اوقات باید به دنبال عیب یا اشکالات احتمالی بود. در این نوشتار سعی می کنیم روش های عیب یابی سیستم کولر خودرو و راه های رفع آن را به زبان ساده بیان کنیم.