راهکارهای برندسازی پوشاک در ایران

15مرداد
نگاهی به موانع و راهکارهای برندسازی پوشاک در ایران

نگاهی به موانع و راهکارهای برندسازی پوشاک در ایران

با توجه به حجم بالای مغازه‌های فروش پوشاک و قبول بحث واردات طرح، ایده و حتی لباس، لازم است که طراحان ما در راستای تحقق شعار “تولید ملی”، دست به کار شوند. در جدول این نوشتار برخی موانع و راهکارهای برندسازی پوشاک در ایران ، خلاصه شده‌اند که نظر مخاطبان محترم را به آن جلب می نماییم