راهنمای_بستن

09آذر
راهنمای بستن زنجیر چرخ خودرو

راهنمای بستن زنجیر چرخ خودرو

با فرا رسیدن فصل بارش برف و یخ‌بندان و لغزنده شدن جاده ها، خطر لغزیدن خودروها، جان رانندگان وسرنشینان آن ها را تهدید می کند. برای جلوگیری از این خطر، بستن زنجیر چرخ به خودرو ها بخصوص در مناطق سردسیر و برفی ضروری به نظر می رسد؛ لذا در این نوشتار مطلبی همراه با فیلم آموزشی در این خصوص جهت راهنمایی ارائه می گردد.

فرم جستجو