راهنمای_ایمنی

07آذر
راهنمای ایمنی و خود امدادی در برف و سرما

راهنمای ایمنی و خود امدادی در برف و سرما

با فرا رسیدن فصل های سرد پاییز و زمستان و به دنبال آن بارش برف در بیشتر استان ها و شهرها، مردم بعضی اوقات با اتفاقات پیش بینی نشده ای روبرو می شوند که این اتفاقات موجب صدماتی بر شهروندان می گرددد. لذا در این نوشتار چند توصیه به عنوان راهنمای ایمنی و خود امدادی در برف و سرما، جهت مقابله با این اتفاقات ارائه می گردد.

فرم جستجو