راهنمای پیشگیری از کرونا در کارکنان آزمایشگاه ها

09فروردین
راهنمای پیشگیری از کرونا در کارکنان آزمایشگاه ها +PDF

راهنمای پیشگیری از کرونا در کارکنان آزمایشگاه ها +PDF

دانستنی آنلاین: راهنمای پیشگیری از کرونا در کارکنان آزمایشگاه ها که در مراکز تشخیص طبی و تحقیقاتی مرتبط توسط وزارت بهداشت ارائه شده است. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، این راهنما برای کارکنان و کارفرمایان آزمایشگاه تشخیص طبی و تحقیقاتی ارائه شده است. در این سند، راهنمایی عمومی و اولیه برای کارکنان و کارفرمایان آزمایشگاه که […]

فرم جستجو