راهنمایی ورانندگی

21بهمن
دانستنی های سفر

دانستنی های سفر

سفر کردن به معنی از محل خود به جایی دیگر رفتن است. درایران نیز همانند سایر کشورها ، سالانه هزاران جابه جایی ( سفر ) صورت می گیرد که بسیاری از این سفرها مربوط به سفرهای نوروزی است . همه سفرها همراه با خاطرات تلخ و شیرین به پایان می رسند. ما می توانیم با […]

فرم جستجو