راهبرد_ملی

07اردیبهشت
راهبرد ملی ایمنی راه ایران

راهبرد ملی ایمنی راه ایران

بر اساس پیشنهادی که به شورای فرهنگ عمومی ارائه شده، روز ۷ اردیبهشت ماه به عنوان روز ایمنی حمل و نقل در تقویم سالانه ثبت شده است.ضمن تبریک روز ایمنی حمل و نقل به کلیه افراد زحمت کشی که در بخش های مختلف حمل ونقل مشغول به کار هستند، خلاصه سند راهبرد ملی ایمنی راه ایران در این پست ارائه می گردد.

فرم جستجو