در این برنامه تلاش می‌شود نگرش مادران از مادر کامل به مادر کافی تغییر نماید و بتواند سه مقوله مهم دلبستگی یعنی در دسترس بودن، پاسخگو بودن و حساس بودن را در رابطه با کودکش اجرا کند.

۳۰۹ نفر از مادران باردار، تحت پوشش طرح همیار مادر و کودک بهزیستی استان البرز

۳۰۹ نفر از مادران باردار، تحت پوشش طرح همیار مادر و کودک بهزیستی استان البرز

دانستنی آنلاین: در این برنامه تلاش می‌شود نگرش مادران از مادر کامل به مادر کافی تغییر نماید و بتواند سه مقوله مهم دلبستگی یعنی در دسترس بودن، پاسخگو بودن و حساس بودن را در رابطه با کودکش اجرا کند. به گزارش دانستنی آنلاین: وجیهه محمدی فلاح مدیرکل بهزیستی استان البرز در آستانه روز خانواده از […]