دبیر ستاد

14آذر
وظیفه نیروی انتظامی بازپروری معتادان نیست

وظیفه نیروی انتظامی بازپروری معتادان نیست

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورگفت:  ایجاد مرکز مهر سروش و نگهداری و درمان و بازپروری معتادان وظیفه نیروی انتظامی نیست، با این حال با توجه به اهمیت موضوع سردار رحیمی با تمام وجود پای کار آمدند   به گزارش دانستنی آنلاین؛ دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورگفت: درخصوص نحوه پرداخت وام اشتغال […]

فرم جستجو