دانشنامه سندشناسی

10مرداد
تدوین نخستین دانشنامه سندشناسی ایران در کتابخانه ملی

تدوین نخستین دانشنامه سندشناسی ایران در کتابخانه ملی

معاون پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از تدوین نخستن دانشنامه سندشناسی در ایران به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، حوریه سعیدی از پایان تدوین نخستین دانشنامه سندشناسی در ایران خبر داد و گفت: هدف از پرداختن به این طرح شناخت و تعیین هویت اسناد […]