داروهای هورمونی

22تیر
چگونه بفهمیم تیرویید داریم؟

چگونه بفهمیم تیرویید داریم؟

تیرویید غده ای کوچک در ناحیه گردن و مسئول ترشح دو هورمون مهم T3 و T4 است. هورمون های ترشح شده توسط تیرویید همراه جریان خون در سراسر بدن حرکت و وظایف مهمی چون سوخت و ساز بدن را کنترل می کنند. این هورمون ها بر عملکرد تمام اعضای بدن از جمله قلب، مغز، تأثیر می گذارند.

فرم جستجو