داربست_بندی

13اردیبهشت
ایمنی در داربست بندی +ویدئو

ایمنی در داربست بندی +ویدئو

با توجه به وسعت کاربرد داربست در صنایع مختلف، و نقش آن در بروز حوادث گوناگون و با توجه به اهمیت بالایی که حوادث ناشی از کار در ارتفاع دارد، امیدواریم نوشتار حاضر که به صورت ویدئویی مسائل ایمنی در داربست بندی را یادآور می شود، آغازی در جهت بحث بر روی این موضوع حساس باشد