دادسرای عمومی انقلاب

30آذر
تشکیل ۱۲۵۰ پرونده در تهران درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی

تشکیل ۱۲۵۰ پرونده در تهران درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۱۲۵۰ پرونده در تهران درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شده است. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، آقای خدائیان در نشست خبری درباره دادگاه‌های تخلف ارزی افزود: پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دادسرا تشکیل شد سه دسته است و یک دسته ارز‌های وارداتی است که در این راستا افراد زیادی اقدام به […]

فرم جستجو