خودروهای دونیرو

15تیر
معرفی تعدادی از خودروهای هیبریدی +اینفوگرافیک

معرفی تعدادی از خودروهای هیبریدی +اینفوگرافیک

خودروهای هیبریدی یا دونیرو خودروهایی هستند که برای حرکت کردن از ترکیب دو یا چند منبع مجزای قدرت استفاده می‌کند. در بیشتر موارد از این نام در اشاره به خودرو برقی دوگانه استفاده می‌شود در اینفوگرافیک این نوشتار به معرفی تعدادی از خودروهای هیبریدی پرداخته شده است.

فرم جستجو