حوادث_رانندگی

توصیه های رانندگی برای مسافرینی که با وسیله شخصی سفر می کنند

توصیه های رانندگی برای مسافرینی که با وسیله شخصی سفر می کنند

توصیه های رانندگی در هنگام مسافرت، مطلبی است که بارها خوانده و شنیده ایم. اما این مطلب هرچه تذکر داده شود لازم وضروری است.

اقدامات پیشگیرانه از حوادث رانندگی+ویدئو

اقدامات پیشگیرانه از حوادث رانندگی+ویدئو

حوادث رانندگی از عوامل مهم مرگ و صدمات شدید جانی محسوب می‌شود. حوادث رانندگی همچنین می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به‌همراه داشته باشد. عوامل زیادی در بروز حوادث رانندگی دخیل هستند که در سه دسته کلی عوامل انسانی، عوامل مربوط به‌وسیله نقلیه و عوامل مربوط به راه، قرار می‌گیرند که در این نوشتار به آن ها می پردازیم.