جاسوس خبرنگار

اسناد همکاری دو خبرنگار ایرانی با آمریکایی‌ها فاش شد

اسناد همکاری دو خبرنگار ایرانی با آمریکایی‌ها فاش شد

دانستنی آنلاین: علیرغم برخی ادعاها در خصوص بی گناه بودن ۲ خبرنگار بازداشت شده بعد از فوت مهسا امینی، اما اسنادی منتشر شد که نشان‌ می دهد آنها با سرویس‌های جاسوسی آمریکایی همکاری داشته اند.