تیزر_تبلیغاتی

تیزر تبلیغاتی چیست ؟

تیزر تبلیغاتی چیست ؟

تیزر تبلیغاتی تلویزیونی که زیر مجموعه تبلیغات رسانه ای می باشد، کماکان در میان انواع تبلیغات ( رسانه ای، محیطی، چاپی و … ) بیشترین و بهترین تاثیر گذاری را روی مخاطبین البته بسته به نوع محصول ( مصرفی و صنعتی) می گذارد.