بزرگداشت روز معلم

دل نوشته ای از روی صدق برای زنان و مردان معلم و استاد سرزمینم، «ایران»
همه شما را « سه تا» دوست دارم

دل نوشته ای از روی صدق برای زنان و مردان معلم و استاد سرزمینم، «ایران»

دانستنی آنلاین:سید حسن موسوی چلک -مددکار اجتماعی: روزی فرا رسید که همیشه برای من روز خاصی است و آن هم روز معلم است نه برای این که خودم هم معلم هستم، بلکه به عنوان یک شاگرد و شهروند ایرانی و مددکار اجتماعی برای سپاسگزاری از تلاش های مسوولانه، صادقانه و عاشقانه همه معلمین و استادان […]