انزوا

راه حل سوئد برای رفع تنهایی مردم

راه حل سوئد برای رفع تنهایی مردم

دانستنی آنلاین؛ همزمان با فرارسیدن فصل سرما و آغاز شب‌های طولانی در سوئد، مقامات شهر «لولئو» در این کشور می‌گویند برای مقابله با «تنهایی» افراد و «انزوای اجتماعی» کارزاری را آغاز کرده و مردم را  به سلام کردن با یکدیگر تشویق می کنند.

نکاتی عملی برای تقویت عزت نفس کودکان

نکاتی عملی برای تقویت عزت نفس کودکان

عزت نفس، برای رشد طبیعی و سالم فرد ضرورت دارد و بدون آن، رشد روان شناختی متوقف می شود. لذا؛ ضروری است برای موفقیت فرزندانمان….