استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی

سمینار مروری بر چرخش تاریخی مسئولیت اجتماعی ایران و جهان، اول اسفند ۱۴۰۱ برگزار میشود.

سمینار مروری بر چرخش تاریخی مسئولیت اجتماعی ایران و جهان، اول اسفند ۱۴۰۱ برگزار میشود.

دانستنی آنلاین:استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت‌/ سازمان‌ یکی از آخرین استانداردهای مدیریتی است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد تحت عنوان «ایزو۲۶۰۰۰» تدوین و منتشر شده است.و تاکنون تغییراتی براساس شرایط وضوابط هر کشور در آن اعمال شده است. به گزارش دانستنی آنلاین:کمیسون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی ایران سمینار […]

رونمایی از کتاب استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی

رونمایی از کتاب استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی

همزمان با هفته پژوهش کتاب «استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی» از سوی موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران رونمایی می‌شود. رونمایی از کتاب استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی به گزارش دانستنی انلاین به نقل از رسانه مسئولیت اجتماعی، همزمان با هفته پژوهش رونمایی از کتاب […]