ادغام رشته های دبیرستان

اتفاق تلخ وهولناک درآموزش وپرورش

اتفاق تلخ وهولناک درآموزش وپرورش

دانستنی آنلاین:واقعیت تلخ و هولناک است که در سال ۱۴۰۲ برخی کلاس‌های درس با یکدیگر ادغام شده‌اند تا اثر نبود معلم در ظاهر کم‌رنگ‌تر شود.