آذرباریجان شرقی

استانداری که به آرزویش رسید

استانداری که به آرزویش رسید

دانستنی آنلاین:استاندار فقید آذربایجان شرقی وقتی مسوول پایگاه بسیج محله شان در مراغه بود در تابلوی پایگاه دو تصویر شهید را خالی گذاشته بود که امروز یکی از آنها نصیب خودش شد.

طبیعت رنگی شهر خواجه از آذرباریجان شرقی

طبیعت رنگی شهر خواجه از آذرباریجان شرقی

دانستنی آنلاین: بخش خواجه یکی از بخش‌های تابعه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.