مدیریت

مدیریت منابع انسانی در هلدینگ ها

مدیریت منابع انسانی در هلدینگ ها یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهم ترین بخش های مدیریت در شرکت های بزرگ و هلدینگ ها به شمار می رود. چرا که این حوزه از مدیریت با افراد، تفکرات، تصمیمات و به طور کلی عوامل درونی انسانها سر و کار دارد. درونیات انسانها به سختی قابل پیش بینی و برنامه ریزی بوده و همواره دارای قواعد پیچیده روان شناختی هستند. وقتی به این موضوع ایجاد اجتماع های کوچک و بزرگ انسانی در قالب گروه های کاری و دوستی در سازمانها، اضافه می شود، پیچیدگی برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی دو چندان خواهد شد.

مدیریت منابع انسانی مهمترین زیرسیستم مدیریت و برنامه ریزی

از این رو یکی از مهمترین زیرسیستم های مدیریت و برنامه ریزی در یک شرکت هلدینگ مدیریت منابع انسانی است. امروزه اکثر مدلهای معماری سازمانی و طراحی ساختار همواره یکی از زیربخشهای اصلی خود را در کنار زیرسیسم هایی همچون مدیریت مالی، بازاریابی و فروش، مدیریتIT  و … به مدیریت منابع انسانی اختصاص می دهند. بنابراین همانطور که ستاد یک هلدینگ باید برای مدیریت منابع مالی و دارایی ها، اطلاعات و بازار شرکتهای تابعه خود برنامه ریزی کند باید برای مدیریت منابع انسانی نیز طرح و برنامه داشته باشد.

در واقع حتی اگر کلیه سیستم های یک مجموعه به لحاظ سخت افزاری و فرایندی درست طراحی شده باشند، یک منابع انسانی ناکارامد می تواند منجر به شکست تمام آن سیستم ها و در نهایت شکست هلدینگ شود. از این رو امروزه منابع انسانی را مهمترین دارایی یک سازمان می دانند. بنا بر آنچه ذکر شد، یکی از مهمترین وظایف ستاد هلدینگ طراحی، برنامه ریزی و در نهایت اجرای سیستم هایی برای مدیریت منابع انسانی شرکتهای تابعه خود است.

وظایف مدیریت منابع انسانی

در گذشته منابع انسانی محدود به موضوعاتی مانند جذب، پرداخت حقوق و دستمزد، بیمه، ثبت ورود و خروج و … می شد. منابع انسانی عموماً تحت عنوان امور اداری تعریف می شدند. ولی امروزه مفهموم منابع انسانی مفهومی جامع است . منابع انسانی دربرگیرنده مفاهیمی همچون برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، طراحی ساختار و فرایندهای منابع انسانی، جذب و استخدام، اجتماعی سازی، طراحی و تجزیه و تحلیل شغل، ارزشیابی شغل و شاغل، جبران خدمات، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی مسیر شغلی،  سیستم های اطلاعات منابع انسانی، پاداش و … می باشد.

برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی در هلدینگ ها مفاهیم فوق، به خصوص در سازمانهای هلدینگ، نیازمند ایجاد بخش مدیریت منابع انسانی منسجم و یکپارچه ای می باشد. اگرچه مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و بزرگ از زیربخشهای یکسانی  تشکیل شده اند. مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و بزرگ صرفا در اندازه و حجم فعالیتها با هم تفاوت دارند.

حدود اختیارات مدیریت منابع انسانی

مفهوم مهمی که در هلدینگ ها به سایر زیرسیستم های منابع انسانی اضافه می شود. حدود اختیارات مدیریت منابع انسانی در ستاد و صف (شرکتهای تابعه) می باشد. این موضوع به این دلیل است که هر چند هریک از شرکتهای تابعه به صورت مستقل یک شخصیت حقوقی دارند و می توانند نسبت به مدیریت منابع انسانی خود اقدام کنند. ولی با نگاه کلان تر، هر شرکت جزئی از یک مجموعه  بزرگتر به نام هلدینگ است و باید برنامه ها و فعالیتهای خود را با ستاد هلدینگ هماهنگ کند. از این رو مفهوم حدود اختیارات ستاد و صف و تفویض اختیار در حوزه منابع انسانی تعریف می شود.

بهتر است در موضوعاتی که از نظر عملیاتی و هزینه ای به صرفه است. یا اینکه تصمیم مدیریت ارشد هلدینگ بر یکپارچه سازی است، فعالیت ها از طریق ستاد انجام شود. (مانند ارزیابی و انتخاب مدیران ارشد شرکتهای تابعه) در موضوعات جزئی تر و دارای حجم عملیات بالاتر  فعالیتها به شرکتهای تابعه واگذار شود. (مانند محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان) تعیین این فعالیتها در مرحله تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی انجام خواهد شد.

منبع: linkedin.com

مقالات تصادفی :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close