ربات شگفت انگیزی به نام اسپات

30مرداد
ربات شگفت انگیزی به نام اسپات

ربات شگفت انگیزی به نام اسپات

افسانه های علمی که در آن ها ربات ها هرکاری را که انسان ها و حیوانات می کنند، می توانند انجام دهند، شاید نزدیک تر از چیزیست که فکرش را می کنید. در این نوشتار، حرکات خارق العاده ربات شگفت انگیزی به نام اسپات را که شرکت بوستون داینامیکس ساخته است می توانید مشاهده کنید.