راهنمای پیشگیری از کرونا در کارکنان حمل و نقل مسافر

27اسفند
راهنمای پیشگیری از کرونا در کارکنان حمل و نقل مسافر + PDF

راهنمای پیشگیری از کرونا در کارکنان حمل و نقل مسافر + PDF

دانستنی آنلاین: راهنمای پیشگیری از کرونا در کارکنان حمل و نقل مسافر (خدمه پرواز، راه آهن، کشتیرانی، اتوبوسرانی و…) از سوی وزارت بهداشت ارائه شد. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – 19(کرونا ویروس) ویژه کارکنان ناوگان حمل و نقل مسافری (خدمه پرواز، راه آهن، کشتیرانی، اتوبوسرانی و…) از سوی وزارت […]