راهنمای نحوه استفاده از لوازم حفاظت فردی در تماس با بیماران

04فروردین
نحوه استفاده از لوازم حفاظت فردی در تماس با بیماران + PDF

نحوه استفاده از لوازم حفاظت فردی در تماس با بیماران + PDF

دانستنی آنلاین: راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – 19 (کرونا ویروس)، نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیماران از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شده است. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، این راهنمای اولیه به منظور کمک به کاهش مواجهه شاغلین با ویروس کرونا تهیه شده است. […]

فرم جستجو