دانستنی های عجیب

31خرداد
مجموعه ای از دانستنی های عجیب اما واقعی + ویدئو

مجموعه ای از دانستنی های عجیب اما واقعی + ویدئو

در این پست می توانید مجموعه ای از دانستنی های عجیب اما واقعی در باره مسائل مهم مثل: اندازه برخی از اندام های بدن در طول زندگی، قرص های تغییر دهنده بوی دهان، نظریه نسبیت در مورد زمان، تأثیر زلزله ژاپن در زمان چرخش زمین، نقش جاذبه زمین بر سلامت موجودات و … را به صورت ویدئویی ببینید.

فرم جستجو