آگهی مدارک گمشده بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی دانستنی آنلاین

نمونه آگهی مفقودی

نمونه آگهی مفقودی

دانستنی آنلاین: یکی از مدارک لازم جهت دریافت المثنی مدارک گمشده درج آگهی مفقودی است در زیر چند نمونه آگهی مفقودی را مشاهده فرمایید: نمونه متن آگهی مفقودی قرارداد پنج برگی: قرارداد پنج برگی مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید پرندپروژه سامان یک با کد پروژه ۵۸۱۵بلوک D17تاریخ قرارداد ۱۴۰۰/۸/۱۶ بنام فاطمه استاد علینقی به […]