امداد و نجات

توصیه های اورژانسی برای پیشگیری از حوادث روزهای یخی

توصیه های اورژانس البرز برای پیشگیری از حوادث روزهای یخی

مشاهده ادامه

آیا می دانید چرا شناگران ماهر هم در سدها غرق می شوند ؟ + فیلم

آیا می دانید چرا شناگران ماهر هم در سدها غرق می شوند ؟ + فیلم

مشاهده ادامه

توصیه های ایمنی در حین وقوع زلزله + انیمیشن

توصیه های ایمنی در حین وقوع زلزله + انیمیشن

مشاهده ادامه

سامانه هشدار زودهنگام زلزله در تأسیسات آبی + موشن گرافی

سامانه هشدار زودهنگام زلزله در تأسیسات آبی + موشن گرافی

مشاهده ادامه

احیای قلبی رو در دو۲ دقیقه یاد بگیریم + ویدئو

احیای قلبی رو در دو۲ دقیقه یاد بگیریم + ویدئو

مشاهده ادامه

پویا نمایی آموزشی – تصورات نادرست و تقدیرگرایی

پویا نمایی آموزشی - تصورات نادرست و تقدیرگرایی

مشاهده ادامه

وقتی شخصی دچار برق گرفتگی می شود چکار کنیم ؟

وقتی شخصی دچار برق گرفتگی می شود چکار کنیم

مشاهده ادامه

صاحب نظران و متخصصان درباره پیش بینی زلزله چه نظری دارند ؟

صاحب نظران و متخصصان درباره پیش بینی زلزله چه نظری دارند ؟

مشاهده ادامه

آماده نبودن فاجعه می آفریند، نه زلزله

آماده نبودن فاجعه می آفریند، نه زلزله

مشاهده ادامه

وقوع زلزله بزرگتر در تهران؛ واقعیت یا شایعه ؟!+فیلم

وقوع زلزله بزرگتر در تهران؛ واقعیت یا شایعه ؟!+فیلم

مشاهده ادامه
Close